Tecido Bergantiñán

IMG-20160714-WA0000

En Bergantiños, o mesmo que noutras zonas de Galiza, tecéronse diversidade de panos para cubrir as diferentes necesidades que podía ter unha casa. Pero se hai algo que identifique e diferencie o tecido desta zona do do resto do país foi a maestría que as súas tecelanas tiveron para labrar na brancura texturas e sombras.

 A tía Carmela das Maroas xa nos daba conta do seu saber hai alomenos uns 30 anos “ si, técese coas tres premedeiras.  Pra iso tes estes tres lizos. O de diante é o caporal, e leva o doble de cadeas cós outros. É o que manda”. Seguir lendo “Tecido Bergantiñán”